Lombard s.r.o.

Blog

Cyklo Holeška tour 2020

V nedeľu 5.9.2020 sa v náhradnom termíne uskutočnil už XIV. ročník rekreačného prejazdu obcami Mikroregiónu nad Holeškou.

Štart a cieľ bol v obci Šterusy, prestávkovali sme vo Veľkých Kostoľanoch a v Krakovanoch. Prejazdu sa zúčastnilo 302 zaregistrovaných cyklistov. Z toho 98 žien a 204 mužov, 72 mladých do 26 rokov. Účastníkov do 14 rokov bolo 38 a nad 60 rokov 29 cyklistov. Zaregistrovaní cyklisti pochádzali zo 42 obcí a miest. Najmladšími účastníkmi boli Alžbeta Bělská z Krakovian a Juraj Vittek zo Šelpíc vo veku 1 rok. Najstaršou účastníčkou bola Elena Michalíková z Veľkých Kostolian a najstarším cyklistom bol Jozef Havlík z Piešťan.

Zabezpečili sme prístupu na internet pre potreby registrácie účastníkov a pokrytie cieľového priestoru wifi zónou.

Už teraz sa tešíme na stretnutie o rok v Dubovanoch na XV. ročníku Cyklo Holeška tour.

Top