Lombard s.r.o.

Blog

Nová interaktívna tabuľa do základnej školy

Určite ste si všimli, že v poslednej dobe sa stáva čoraz bežnejším používanie digitálnych nástrojov v školách. Jedným z najnovších vylepšení je interaktívna tabuľa, ktorá je veľmi užitočným nástrojom pre študentov a učiteľov. 
Interaktívna tabuľa tak umožňuje zlepšiť kvalitu výučby a vytvárať interaktívne prostredie, ktoré môže motivovať študentov k aktívnejšiemu zapojeniu sa do vyučovania. Využitie tejto technológie sa tak môže stať skvelou investíciou pre každú školu, ktorá chce byť konkurencieschopná v digitálnej dobe.

Top