Navigcia

Monitoring

Ako to funguje? Jednoducho!

Na sledovanom serveri je nainštalovaný monitorovací agent, ktorý sleduje metriky a posiela ich priamo dohľadovému serveru, ktorý vykonáva monitoring. V prípade, keď je dohľadovaný server nedostupný je presne vidieť, kedy k výpadku došlo a ako. Ak na základe nastavených bezpečnostných politík nie je možné na server nainštalovať monitorovacieho agenta, je možné pre účely monitoringu použiť SNMP protokol, IPMI rozhranie alebo JMX rozhranie.

Aké sú výhody?

 • široká možnosť
 • monitorovaných veličín automatická tvorba
 • prehľadných grafov
 • použiteľné pre malé aj veľké firmy používateľské kontá
 • prehľadné tabuľky grafy a výstupy mobilná aplikácia
 • nastaviteľný systém notifikácií riešenie na kľúč

Ako vás upozorní?

 • Notifikácie prostredníctvom e-mailu alebo XMPP protokolu
 • Upozornenie v reálnom čase
 • Monitorovanie výpadku či prekročenia nastavených limitov
 • Možnosť nastavenia priorít notifikácií
 • Vypnutie notifikácií na noc či víkend
 • Rôzne dohľadové zariadenia (smartphone, tablet, počítač, ...)
 • Informácie o eskalácii
 • Opakované notifikáci

Čo všetko viem monitorovať? Takmer čokoľvek!

Zbiera základné kvalitatívne dáta

 • Dostupnosť služby
 • Doba odozvy
 • Chybovosť

Upozorňuje na krízové situácie

 • Okamžite viete, že došlo k výpadku
 • Máte prehľad o bezpečnostných útokoch
 • Monitorovanie cez SNMP protokol
 • Monitorovanie objemu dátových tokov v sieti
 • Napäťové a logické vstupy 0/1
 • Meranie odberu
 • Teplotné, záplavové, dymové, pohybové, magnetické senzory

A čo dohľadovanie serveru? Neustále monitoruje jeho výkonnostné ukazovatele

Sieť

 • Packets bytes transfer
 • Dropped packets
 • Colisions

CPU

 • Load average
 • CPU idle/usage
 • Pamäť
 • Free/used memory
 • Swap/pagefile utilization

Sužby

 • Process status
 • Proces memory usage
 • Service status
 • Windows service status
 • DNS resolution
 • TCP connectivity
 • TCP response time

Diskový priestor

 • Space free / used
 • Read and write I/O

Logy

 • Text log
 • Windows eventlog

Ďalšie

 • System uptime
 • System time
 • User connected

Mám záujem o bližšie informácie