Navigcia

Správa IT - outsourcing

Správa IT je služba zabezpečujúca komplexnú starostlivosť o váš hardware a software. Cieľom služby je zabezpečiť účinné a bezpečné využitie IT technológie tak, aby sa minimalizovali výpadky IT, ktoré môžu mať dopad na činnosť vašej spoločnosti. V rámci služby správa IT poskytujeme profesionálny IT support, správu, údržbu a servis pracovných staníc (Windows, Linux, Mac OS) a serverov (Windows, Linux), správa a údržba aktívnych i pasívnych prvkov siete (switche, routre, štrukturovaná kabeláž, optická sieť, bezdrôtová sieť - wifi, atď.), pravidelné zálohovanie dôležitých dát, technická podpora, správa licencií, upgrade a modernizácia vybavenia, návrhy a realizácie zabezpečeného prepojenie jednotlivých pobočiek alebo samostatných staníc pomocou VPN siete, správa a inštalácia kamerových systémov, konzultačné služby a mnoho ďalšieho.

Výhodou sú značné ekonomické úspory, pri ktorých odpadávajú náklady potrebné pri správe IT z vlastných zdrojov, ako sú náklady na zamestnanie profesionálneho IT pracovníka na plný poprípade čiastočný úväzok, na potrebu vykonávať pravidelné odborné školenia IT pracovníka, na výdaje spojené s prostriedkami na prevádzku (auto, telefón, technické vybavenie, atď.), na čas zamestnancov/užívateľov, ktorí sa namiesto údržby a správy PC, môžu zapodievať inou, užitočnejšou činností a ďalšie.

Čo ponúka?

 • Komplexná starostlivosť o HW a SW
 • Pravidelná kontrola a riešenie problémov
 • Zostavenie plánu údržby
 • Vedenie denníka údržby
 • Individuálny prístup
 • Dostupnosť servisu 24/7
 • Profesionálny prístup vyškolených technikov
 • Možnosť dočasného zapožičania náhradného zariadenia v prípade poruchy

Hlavné výhody

 • Predchádzanie strate dát
 • Zamedzenie finančným stratám a zastaveniu výroby
 • Zníženie nákladov na IT zamestnanca


Mám záujem o bližšie informácie