IT leader

správa IT   siete   kamery   hosting
Viac

Lombard s.r.o.

Správa IT

Všetky dáta v bezpečí. Zabezpečíme vaše firemné technológie a dáta, aby nedošlo k ich poškodeniu a úniku. Siete monitorujeme 24/7 počas celého roka.

Viac

Sieťové technológie

Bezporuchové siete. Prevádzkujeme  a robíme údržbu firemných sietí. Robíme trvalý dohľad 24/7 počas celého roka. V prípade potreby hneď riešime situáciu.

Viac

Kamerové systémy

Chráňte svoj majetok. Vaše priestory máte vždy pod dohľadom nech ste kdekoľvek. Pripravíme vám bezpečnostný projekt ku kamerovému systému.

Viac

Lombard s.r.o.

Najlepšou referenciou sú spokojní klienti.
Súkromie tých našich chránime, povedia Vám o nás sami.

Lombard s.r.o.

Volám sa Lombard,
ale kamaráti
mi hovoria Lombi

Môj Team

Lombard s.r.o.
Spravovaných počítačov
0

Spravovaných
počítačov

Inštalovaných kamier
0

Inštalovaných
kamier

Umiestnených km káblu
0

Umiestnených
km káblu

Top