Lombard s.r.o.

Blog

Krajinský most opäť online

Počas uplynulých mesiacov, kedy utíchli práce na Krajinskom moste, utíchla aj prevádzka na portáli krajinskymost.sk, a tak došlo aj k čiastočnému pozastaveniu jeho prevádzky. V uplynulých týždňoch, pravdepodobne aj v nadväznosti na začínajúcu rekonštrukciu cesty na Havran, sme však zaevidovali viacerých otázok smerujúcich na funkčnosť tohto portálu. Naším cieľom je pomôcť vždy, keď je to možné. Preto sme sa rozhodli opätovne obnoviť plnohodnotnú prevádzku portálu krajinskymost.sk. Od dnes je pre to portál opäť v plnej prevádzke.

Veríme, pre to, že opäť pomôžeme zjednodušiť každodenný život každému z nás.

Top