Lombard s.r.o.

Housing a prenájom serverov

Služba, kde k nám prinesiete váš server (železo) do našej klimatizovanej serverovne a my sa postaráme o jeho zabezpečenie. Serverovňa je pod dvojstupňovou ochranou odoláva akýmkoľvek výpadkom elektrickej energie. Zabezpečuje ju elektrocentrála - diesel generátor. Spustí sa vždy, keď dôjde k výpadku elektrickej energie. Okrem toho je serverovňa istená zálohovou batériu.

Datacentrá pod morskou hladinou. Jedným z riešení pre rýchlu dostupnosť dát je umiestnenie datacentier v mori v blízkosti husto zaľudnených oblastí. Spoločnosť Microsoft tent spôsob testuje už niekoľko rokov v podmorských kapsuliach so servermi s kapacitou niekoľko desiatok petabajtov.

Kontakt služba

Top