Lombard s.r.o.

Cloud

Slúži firmám na ukladanie, zdieľanie a zálohovanie dát. V clodovom riešení pre vašu firmu si pridáte vlastné logo a prispôsobíte si vzhľad. K dátam bez vášho zvolenia nemá prístup tretia strana. Cloud je nepretržite 24-hodín pod naším dohľadom. Aktívnym monitoringom vieme okamžite reagovať na možné problémy v cloude.

Dáta v cloude si jednoduchou synchronizáciou prensiete do výšho počítača, taletu alebo smartfónu. Všetko v prehľadných priečinkoch – adresároch, ktoré sú umiestnené v cloude.

Cloud riešenie má k dispozícii aj plánovací kalendár, vďaka ktorému už nezmeškáte žiadne stretnutie či poradu. Prepojením s programom Outlook a smartfónom získavate výborný pracovný nástroj.

Cloud umožňuje pridávať a zdieľať jednotlivé úlohy – tasky. To znamená, že úlohy, ktoré treba splniť vidia všetci s prístupom do cloudu.

Výbornou pomôckou je zdieľaní telefónny zoznam s možnosťou zdieľania aj s inými firmami. Získali ste nového klienta a potrebujete, aby ho váš podriadený čo najskôr telefonicky oslovil. Dáte klientove číslo do telefónneho zoznamu v cloude. Potom už len stačí, aby váš zamestnanec v telefóne našiel meno klienta a môže telefonovať. Veľmi šikovná funkcia, ktoré bezúročne šetrí čas celej firme.

Takto to funguje: Telefónne číslo po zapísaní zoznamu v cloude sa automaticky pridá do smartfónov všetkých vašich zamestnancov. Každému je okamžite k dispozícii pre volanie.

Dvom americkým nadšencom sa podarilo cloudu nahrať mozog králika, za čo dostali a ocenenie. Založili start-up, ktorého cieľom je previesť mozog človeka do cloudu.

Kontakt služba

Top