Lombard s.r.o.

Hosting

Každá webstránka musí mať svoj hosting. To znamená, miesto – priestor, kam sa ukladujú všetky dáta. K tomu priestoru dostane od nás aj emailové schránky. Prenájom virtuálneho serveru vás nezaťažuje prácami navyše, nepotrebujete správcu. O všetko sa staráme my. Podľa vášho priania manažujem všetky emailové účty, domény aj virtuálne servre. Zadáte úlohy, my ich vyriešime. Uvedomujeme si, že nie každý rozumie zložitej problematike IT a hostingov, preto myslíme za vás. Navrhneme priame a vhodné riešenie pre vašu firmu.

0000, heslo, 123456... tieto a podobné heslá nepoužívajte. Patria medzi najhoršie na svete. Ak ich máte, odporúčame okamžite zmeniť. Zlé heslo môže spôsobiť katastrofu. Preto vždy dbajte na to, aby ste mali silné heslá s veľkými a malými písmenami, znamienkami a číslica. Ideálna dĺžka je viac ako osem znakov. Najlepšie heslo je vygenerované náhodne, silné a také, ktoré si aj zapamätáte.

Email je starší ako internet. Je to pravda. Už v roku 1965 začali ľudia používať emailovú komunikáciu. Až neskôr sa k tomu pridal internet.

Kontakt služba

Top