Lombard s.r.o.

Blog

Nová interaktívna tabuľa v MS Ostrov

Prípravy na nový školský rok vrcholia aj v ďalšej zo škôl, ktorá je našim zákazníkom. Žiaci dostanú novú interaktívnu tabuľu, ktorú úspešne zdolal jeden z našich mladších kolegov. Skvelá práca ­👍

Top