Lombard s.r.o.

Blog

Údržba ďalšej interaktívnej tabule

Pohlaď na ďalšiu z množstva údržieb interaktívnych tabulí a finalizáciu jej kalibrácie. Interaktívna tabuľa je vynikajúci pomocník no pre správnu funkčnosť potrebuje aj pravidelnú údržbu.

Top