Lombard s.r.o.

Blog

Výmena akumulátorov v UPS na site

Vymeniteľné batérie v UPS (nepretržitých zdrojoch napájania) majú obmedzenú životnosť a po čase môžu začať strácať svoju kapacitu a schopnosť udržať dostatočné napätie.

Ak sa batérie nevymenia včas, môže dôjsť k tomu, že UPS nebude schopný poskytnúť potrebné množstvo energie na udržanie pripojených zariadení v prevádzke v prípade výpadku prúdu alebo iných porúch v sieti. To môže mať za následok stratu dôležitých dát alebo poškodenie hardvéru.

Preto je dôležité pravidelne kontrolovať stav batérií v UPS a vymieňať ich v pravidelných intervaloch podľa odporúčaní výrobcu. Tým sa zabezpečí spoľahlivá ochrana pripojených zariadení pred výpadkom napájania.

Top