Lombard s.r.o.

Blog

Zavolať si od brány na recepciu?

Zavolať si od brány na recepciu, či kľudne šéfovi ak si to praje, či otvoriť bránu z telefónu, ktorý máte na stole? Žiadny problém. Zákazníkovi sme inštalovali k skôr dodanej IP telefónnej ústredni ďalšiu dvernú hlášku, ktorá posúva možnosti dverných vrátnikov do 21. storočia.

Top